Røyker/snuser du ?

Velkommen til Poll-land! Poll er en liten undersøkelse eller meningsmåling.

Her kan du svare på spørsmål andre elever lurer på, se resultater eller lage dine helt egne meningsmålinger. Enkelt og greit.

Lag dine helt egne meningsmålinger

Skriv inn spørsmål og svaralternativer i feltene til høyre og klikk på "Publiser poll". Andre elever i hele landet vil da få mulighet til å svare deg.

Spørsmålet kan både dreie seg om tobakk eller noe annet du lurer på, så lenge det er seriøst. Vil du gjøre mer vitenskapelige meningsmålinger kan du for eksempel finne statistikk på Statistisk Sentralbyrå, tenke ut en vinkling til en poll og poste spørsmålet her.

Er det noen poller du finner støtende kan du få dem fjernet ved å klikke på "Støtende poll?".

Pollen er fjernet eller undersøkes for upassende innhold

Poll# 1292

Lagt til: 25.07.2014

Pollen er fjernet eller undersøkes for upassende innhold

Poll# 1291

Lagt til: 10.07.2014

Pollen er fjernet eller undersøkes for upassende innhold

Poll# 1289

Lagt til: 22.05.2014

Verktøykassa / Ressurser

 

Ordforklaringer

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål - FRI

- Argumentere for at røykfrihet er i ferd med å bli en selvfølge i vårt samfunn.

- Drøfte årsaker til at færre unge røyker i dag.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

Samfunnsfag, samfunnskunnskap
”Analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Noreg og reflektere over haldningar til rusmiddel.”

Naturfag, forskerspiren
”Planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte.”

Matematikk, statistikk, sannsyn og kombinatorikk
”Gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk.”