La dem se deg!

I forrige oppgave skulle du finne en hjertesak du synes er viktig. Nå skal du tenke gjennom alt du har lært i FRI-programmet; film, plakatproduksjon, annonser, debatteknikker, meningsytringer... Bruk verktøyene du nå innehar om kampsaken du vil kjempe for og lag en markering eller aksjon!


Presenter saken for din egen eller en annen klasse, eller kanskje kan du prøve å gå utenfor skolens eller hjemmets tak og vegger? Klarer du å påvirke andre på en positiv måte? Nå er det ikke heller sikkert at du behøver gå ut for å aksjonere – Internett eller mobiltelefoner er også interessante kanaler som åpner for nye muligheter. Kan du bruke Facebook, blogg eller andre måter å engasjere ukjente mennesker på? Hva med å skrive og sende ut en pressemelding med dokumentasjon før eller etter aksjonen din?

Hvis ikke du vil ut i gatene kan du jo også se for deg hvordan du ville ha aksjonert for saken din, lage skisser til en slagplan og hvordan du ville gå frem, og presentere denne.


Verktøykassa / Ressurser

Bruk de ressursene du måtte finne nyttige fra Verktøykassa


Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Benytte en påvirkningsstrategi for en yngre målgruppe.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

Norsk, muntlige tekster
”Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere.

Norsk, muntlige tekster
”Vurdere egne og andres muntlige framføringer."

 Norsk, sammensatte tekster
”Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster.”