Noe å slåss for!

Gjennom FRI-programmet har du forhåpentligvis lært mye om blant annet tobakk, urettferdighet, pressituasjoner og det å ta egne valg.


Hva har gjort mest inntrykk på deg? Alle helseskadene? Tobakksindustriens kynisme? U-landsproblematikken? Den unødvendige ressursbruken? Politikken?

Hva synes du er aller viktigst? Kunne du tenke deg å gå i bresjen for saken og la din stemme bli hørt? Finn en hjertesak og sett deg inn i den. I neste oppgave skal du lage en løsning relatert til saken du har valgt.


Verktøykassa / RessurserForklaring om demonstrasjon og sivil ulydighet.

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Benytte en påvirkningsstrategi for en yngre målgruppe.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

- Norsk, muntlige tekster:
”Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere.”
- Norsk, muntlige tekster:
”Vurdere egne og andres muntlige framføringer.”