Hva mener DU?

Folk i alle land er uenige om hvordan man skal forholde seg til tobakk. Her har vi samlet noen velkjente påstander. Bruk påstandene til å måle styrken i dine egne meninger! Klarer du å overtale noen som er uenig med deg?

 

Ta for deg de forskjellige påstandene som vises under. Er du enig eller uenig?

Velg en eller flere av påstandene og lag en holdningsannonse eller skriv et debattinnlegg basert på dine beste argumenter.

Ved å klikke på påstandene under vil du få opp flere ulike argumenter som du kan bruke i debattinnlegg eller holdingsannonse.

1. De som røyker, bør komme sist i helsekøen!

 • a. De velger det jo selv … eller …?
 • b. Hva med avhengighet og dem som ikke klarer å slutte?
 • c. Hva med dem som begynte å røyke før helseskadene var allment kjent? (før 60-tallet). Har de skyld i sykdommen selv?
 • d. Hva med dem som spiser fet mat, kjører for fort i trafikken, ikke trener?
 • e. Hva med dem som driver med risikosport (for eksempel basehopping)?

2. Tobakk bør totalforbys!

 • a. Hvem skal i så fall håndheve forbudet?
 • b. Skal de som er avhengige og ikke klarer å slutte, kriminaliseres?
 • c. Alkohol er også skadelig. Bør den også forbys?
 • d. Bør usunn mat også forbys?
 • e. Kan tobakksforbud øke smugling av tobakk?

3. Litt passiv røyking bør alle kunne tåle!

 • a. Hva med astmatikere og allergikere som blir syke av det?
 • b. Hva med små barn, som blir lettere syke av passiv røyking, og som ikke kan si ifra?

4. Snus bør bli lovlig i EU!

 • a. En som snuser, plager ikke andre …
 • b. Hvorfor er Sverige det eneste landet i EU hvor snus er lovlig?
 • c. Snus inneholder 2 500 kjemiske stoffer, mange av dem er kreftfremkallende. Er det noe EU bør tillate?
 • d. Snusing kan føre til problemer med potensen.

5. Det bør være forbudt å bruke tobakk i skoletiden – både for elever og lærere!

 • a. Lærere er rollemodeller for elevene.
 • b. Det er 18-årsgrense for salg av tobakk.
 • c. Skolen må være med å ta ansvar for elevenes helse.
 • d. Det må være opp til hver enkelt skole å bestemme.
 • e. Så lenge en ikke plager andre, må en få bruke tobakk …
 • f. Det er ikke lov å røyke på restauranter og kafeer.

6. De som selger tobakk til ungdom under 18 år, bør miste retten til å selge tobakk!

 • a. De som vil kjøpe tobakk, får bare andre til å kjøpe for seg.
 • b. De som selger tobakk til mindreårige, tenker bare på å tjene penger, ikke på at den som kjøper tobakk vil kunne bli avhengig og syk av det.

 

Verktøykassa / Ressurser

Her kan sjekke ut forskjellige meninger:

Mediana.no

Her kan du finne eksempler på annonser. La deg inspirere!

Se for eksempel kategoriene annonser, samfunnsinfo og tekst:

Kreativtforum.no/Gullblyanten

Adsoftheworld.com

 

Fremgangsmåte

Fremgangsmåte

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Argumentere for hvilke konsekvenser de valgene du tar, har for deg og for fellesskapet.

- Diskutere hvilket ansvar du har for egen helse.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

-Samfunnsfag, samfunnskunnskap
”Analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Noreg og reflektere over haldningar til rusmiddel.”

Norsk, muntlige tekster
”Uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon.”

Norsk, muntlige tekster
”Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere.”