Hva påvirker helsen?

Det er mange ting som påvirker helsen din, for eksempel hvor mye du trener, hva du spiser, hvor mye du sover og, faktisk, hvem du henger med. Tenker du over hva du gjør og hvilke konsekvenser det kan få for deg?

 

Tenk gjennom fordeler og ulemper ved de forskjellige punktene under. Hvordan virker ting inn på helsen din? Søk gjerne på nettet for å finne svar.

Du kan ta utgangspunkt i eksemplene under eller finne på egne:
- Mat og drikke
- Fysisk aktivitet
- Miljø og omgivelser
- Fritidsaktiviteter
- Sosialt miljø
- Rusmidler

Bruk tankekartverktøyet til hjelp, lenke finner du lengre ned på denne siden. Se "Hva ønsker du å oppnå?" (oppgave 8.4) for nærmere beskrivelse.

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Gi eksempler på hvordan tobakk kan føre til helseskader.
- Drøfte hvordan vi kan være med å påvirke vår egen helse.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

Naturfag, kropp og helse
”Gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges.”

Naturfag, kropp og helse
”Gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene.”

Norsk, sammensatte tekster

”Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster.”