Skrekkabinettet

Er du klar til å se noen mulige konsekvenser ved å røyke? Vi advarer mot sterke bilder...

 

Klikk på ikonet.

 

Verktøykassa / Ressurser

 

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Gi eksempler på hvordan tobakk kan føre til helseskader.
- Drøfte hvordan vi kan være med å påvirke vår egen helse.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

Kropp og helse (Ernæring og helse)
”Gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene.”

Kropp og helse (Ernæring og helse)
”Gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges.”