Historien om Max

Her ser du begynnelsen på historien om Max. Hva sier og gjør han videre? Klikk på tegneserien nedenfor.  Hva sier Max? Benytt tekstredigerer i slutten av tegneserien.

 

For å gjøre det enklere å avslutte historien kan det være smart å gjøre seg opp en mening om personligheten til Max; Hvem er han? Hvordan oppfører han seg? Er han spontan og skravlete, eller stille og forsiktig? Hva slags karakter/type er Max? Dette er sånn de fleste forfattere jobber. Se vedlegg for utvikling av personkarakterer.

 

Verktøykassa / Ressurser

 

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Gjøre rede for ulemper ved snusbruk.

- Drøfte handlingsalternativer og se konsekvenser av ulike valg.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

RLE, filosofi og etikk
”Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati.”

Samfunnsfag, samfunnskunnskap
”Analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Noreg og reflektere over haldningar til rusmiddel.”

Norsk, muntlige tekster
”Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere.”

Norsk, sammensatte tekster
”Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster.”