Snus og snusk

Etter at man fant ut hvor mange helseskadelige stoffer som finnes i snus og røyk har det oppstått mange dilemmaer og problemstillinger rundt det å selge tobakk. Hvordan kan det være lovlig å selge et produkt som så tydelig dreper brukeren?

 

Vurder én eller flere av problemstillingene og søk gjerne på nettet for å finne svarene. Deretter kan du lage en presentasjon av funnene, eller skrive en artikkel eller et avisinnlegg.

1. Hvorfor er snus forbudt i EØS-land (unntatt Sverige og Norge)? Hva tror du? Tips: ingen av EØS-landene har tradisjon for bruk av snus. Snus er ett nytt tobakksprodukt i disse landene. EU vurderte dessuten at snus var helseskadelig og avhengighetsskapende, og ønsket ikke dette på markedet. EU vedtok derfor å forby omsetningen av snus i 1992.

2. I 2004 ble det forbudt å røyke inne på serveringssteder i Norge. Tror du det kan ha hatt noen påvirkning på snusbruken? Hvordan?

3. Hvorfor er noen snusbokser rosa, mens andre er svarte? Hvorfor er noen snusbokser små og andre store? Hvorfor har noen typer snus mintsmak, mens andre har anissmak? Hvem synes å være målgruppa? Fungerer det – blir noen lurt til å snuse på grunn av fristende utseende på snusboksene?

 

Verktøykassa / Ressurser

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Gjøre rede for ulemper ved snusbruk.
- Drøfte handlingsalternativer og se konsekvenser av ulike valg.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

RLE, filosofi og etikk
”Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati.”

Samfunnsfag, samfunnskunnskap
”Analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Noreg og reflektere over haldningar til rusmiddel.”

Norsk, muntlige tekster
”Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere.”

Norsk, skriftlige tekster
”Bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder.”