Løse tråder

Det finnes veldig mange rare fakta om tobakk og dens skadevirkninger, og noen er veldig ekle! Se om du klarer å sette sammen setningene under.

 

Klikk og dra boksene til høyre over de til venstre for å sette sammen setningene.
Når du er ferdig, kan du sjekke hvor bra det gikk.
Du kan dra dem fra hverandre igjen om du ombestemmer deg.

Verktøykassa / Ressurser

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Gjøre rede for ulemper ved snusbruk.

- Drøfte handlingsalternativer og se konsekvenser av ulike valg.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

Samfunnsfag, samfunnskunnskap
”Analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Noreg og reflektere over haldningar til rusmiddel.”

Naturfag, kropp og helse
”Gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene.”

Norsk, skriftlige tekster
”Bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder.”