They got lips

Overskriften er en del av et lengre sitat hentet fra den internasjonale tobakksindustrien vedrørende markedsstrategi og målgruppe, og den retter seg mot unge. Vil du vite mer? Se filmen nedenfor.

 

Verktøykassa / Ressurser

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Gjøre rede for ulemper ved snusbruk.
- Drøfte handlingsalternativer og se konsekvenser av ulike valg.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

RLE, filosofi og etikk
”Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati.”