Hva mener andre?

Hvorfor fortsetter noen å røyke når de vet det er farlig? Burde all tobakk totalforbys? Bør snus bli lovlig i EU? Mange vanskelige problemstillinger. Under kan du se hva andre mener om disse og flere andre spørsmål.

 

 

 

 

 

 

Verktøykassa / Ressurser


Tobakksskadeloven: Lovdata

Tobakk dreper: Tobakk dreper

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Argumentere for hvilke konsekvenser de valgene du tar, har for deg og for fellesskapet.

- Diskutere hvilket ansvar du har for egen helse.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

Samfunnsfag, samfunnskunnskap
”Analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Noreg og reflektere over haldningar til rusmiddel.”

Norsk, muntlige tekster
”Uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon.”