6 700 døde mennesker

Antallet mennesker som årlig dør av røykrelaterte skader i Norge er skremmende stort, og tenk at flesteparten egentlig ikke hadde behøvd å dø! For mange blir 6 700 mennesker et så stort tall at de kan ha problemer med å se det for seg. Hva tilsvarer dette antallet?

 

...en flykræsj i uka i et helt år.

...en liten skoleklasse hver dag i ett år.

...en fjerdedel av deltagerne i Norway Cup 2005.

... alle 16 til 18-åringer i Oppland fylke.

Verktøykassa / Ressurser

 

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Gi eksempler på hvordan tobakk kan føre til helseskader.

- Drøfte hvordan vi kan være med å påvirke vår egen helse.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

Kropp og helse (Ernæring og helse)
”Gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene.”