Hva gjør du?

Avslutt en eller flere av historiene under. Husk: Ikke fordøm personen, men handlingen (altså røykingen eller snusingen). Gi klar melding om hva slags oppførsel du liker og ikke liker!


Problemstillinger

1. I bagen til lillesøsteren din, som går i 8. trinn, finner du en 10-pakning med sigaretter. Det er bare fire sigaretter igjen i pakken. Hva gjør eller sier du?

2. En av vennene dine har sagt at han/hun aldri vil begynne med tobakk. Du oppdager at han/hun har begynt å snuse hver dag. Hva gjør eller sier du?

3. Elevrådet har gått inn for å innføre tobakksfri skoletid. I et friminutt ser dere noen av de nye elevene på 8. trinn stå og røyke bak gymsalen. Hva gjør eller sier dere?

4. Tenk deg at du er 18 år. En dag du er på vei hjem fra skolen, kommer to av elevene på 8. trinn bort til deg og spør om du kan kjøpe røyk eller rusbrus for dem i butikken. Hva gjør du?


Verktøykassa / RessurserPoenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI
- Forklare hvordan de selv endrer seg, og hva som fører til endring.

- Øve seg på hvordan de kan påvirke yngre til tobakksfrihet.
Kompetansemål – Læreplanen (LK06)
- RLE, filosofi og etikk:
”Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati.”

- Norsk, muntlige tekster:
”Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere.”