Trendopolitan

Det finnes mange mennesker som jobber med å finne ut av hva andre mennesker mener og som lager rapporter av sine resultater. Hvem har sagt at innhold i rapporter bare er kjedelig? Her kan du lese mer.

 

Vi har laget en forside til et tenkt magasin som tar for seg forskjellige rapporter og undersøkelser. Klikk på de overskriftene du synes er spennende og les mer.

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Forstå hvordan du selv endrer deg, og hva som fører til endring.
- Øve deg på hvordan du kan påvirke yngre til tobakksfrihet.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

RLE, filosofi og etikk
”Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati.”

Norsk, skriftlige tekster
”Lese kritisk og vurdere teksters troverdighet.”

Norsk, skriftlige tekster
”Bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder.”