Meg selv – før og nå

Her skal du gi en beskrivelse av deg selv, om hvordan du har det akkurat her og nå. Det er ingen andre som skal lese svarene. Du kan derfor være helt ærlig.

 

Her kan du skrive rett inn i tekstverktøyet under. Etterpå kan du lagre teksten som et dokument på skrivebordet ditt. Eventuelt kan du kan laste ned word-dokumentet for å fylle ut på din maskin. Du kan også skrive ut dokumentet og notere for hånd.

Når du  er ferdig med å fylle ut skjema kan du be læreren om å få utdelt skjema ”Meg selv her og nå” som du fylte ut i 8. trinn. Disse skal være bevart i en lukket konvolutt. Sammenligne med hvordan du tenkte da du gikk i 8. klasse. Har du forandret deg? Hvorfor? Hvorfor ikke?

  • Er det noe som er annerledes nå enn på 8. trinn?
  • Hva skjer egentlig mellom 8. og 10. trinn – hvorfor?
  • Hva kan ha ført til forandringene? Gå gjennom de ulike områdene som klær, musikk, tv…
  • Hvem og hva påvirker deg?
  • Hvordan påvirker du andre?


 

Verktøykassa / Ressurser

 

 

Et dokument som skal fylles ut av deg.

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Forstå hvordan du selv endrer deg, og hva som fører til endring.
- Øve deg på hvordan du kan påvirke yngre til tobakksfrihet.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

RLE, filosofi og etikk
”Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati.”