Oppsummeringsquiz for trinn 9

Du har trolig vært igjennom FRI-programmet for 9. trinn. Her har du en oppsummeringsquiz for leksjonene, hvor mye husker du fra i fjor?

 

Under kommer det 7 spørsmål. Klikk på alternativene du tror er riktige, men pass på, det kan være flere riktige svar! Korrekte svar markeres i rosa.
Lykke til!

1. Hvilke typer press er typiske blant unge?

Forklaring:
Vel, visse former for press opplever mange i større eller mindre grad gjennom hele livet, så det blir kanskje feil å si at de er typiske blant unge. Men FERSKPRESSET er nå ikke så vanlig uansett alder, hvis man ikke drikker ferskpresset jus til frokost hver dag, da.

2. Fra hvem opplever man ofte å bli presset?

Forklaring:
Press kan komme fra mange kanter, i mange former og styrker.

3. Hvilke grep/virkemidler er velkjente i reklamebransjen?

Forklaring:
Reklamens mål er å påvirke deg til å gjøre hva den sier. Et produkt er oftere lettere selge ved å overdrive og forherlige enn å nødvendigvis si sannheten.

4. Hvor mange sigaretter kan man røyke før man tar skade av det?

Forklaring:
Hver eneste sigarett skader deg. Så enkelt er det.

5. Hvem anser tobakksbransjen som det største kundegrunnlaget i den fattige delen av verden?

Forklaring:
I u-land er det mange menn, men få kvinner, som røyker, og tobakksindustrien ser derfor et stort potensielt kundegrunnlag blant kvinner, barn og ungdom. Markedsføringsmetodene de utsettes for, er de samme som ble brukt i vestlige land på femti- og sekstitallet.

6. Hvilke av punktene kan være like avhengighetsskapende?

Forklaring:
Nikotinavhengighet oppstår svært raskt. Noen kan bli avhengige etter bare få dagers bruk, mens hele 80% vil bli avhengige dersom de røyker eller snuser daglig i et par måneder. Nikotin kan faktisk være like avhengighetsskapende som heroin og kokain.

7. Hvem tar skade av å bruke tobakk?

Forklaring:
Tobakksbruk er alltid negativt for helsen, uansett alder. I tillegg kommer alle de andre negative konsekvensene, som for eksempel økonomi, dårlig for huden, pusten, tennene, osv.

Verktøykassa / Ressurser

 

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Uttrykke hva som ligger i begrepet FRI, og hva det innebærer for den enkelte og for fellesskapet.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

Naturfag, kropp og helse
”Gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges.”

Naturfag, kropp og helse
”Gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene.”