ikon interaktiv oppgave = Interaktiv oppgaveikon gruppearbeid = Passer også som gruppearbeidikon film = Film
ikon interaktiv oppgave = Interaktiv oppgaveikon gruppearbeid = Passer også som gruppearbeidikon film = Film

Hva skal du kunne etter 10. trinn?

Under ser du kjernepunktene for dette FRI-året.

  • se at dere har forandret dere siden 8. trinn
  • se at dere kan påvirke andre til tobakksfrihet
  • gjennomskue og skjerme dere mot internasjonal tobakksindustris forsøk på påvirkning
  • forstå at snus er sterkt avhengighetsskapende
  • drøfte ulike handlingsalternativer og konsekvenser av ulike valg
  • forstå at lungekreft bare er én av mange helsemessige konsekvenser av tobakksbruk
  • se at dere selv kan påvirke egen helse
  • sette egne grenser
  • være bevisst på din egen rolle som forbilde for yngre ungdom