Ta en debatt og la den vandre

Nå har du funnet dine meninger om uheldige virkninger av tobakk og fordeler ved å være røyk- og snusfri i forhold til fire av livets faser. Men er du sikker på at andre vil være enige med deg? Finn noen du kan sammenligne med og ta gjerne en debatt om det.


En debatt kan gjøres på mange måter – en mot en, to mot to, tre mot en (er feigt!) flertall mot mindretall, osv. Er man flere som er uenige kan det passe bra å holde en paneldebatt. Under ser du hvilke elementer som må med i en god paneldebatt. Prøv å gjennomføre en debatt i klassen eller med noen venner.


Verktøykassa / RessurserForklaring og gjennomføring av en debatt.

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Gjøre greie for uheldige virkninger av tobakk og fordeler ved å være tobakksfri.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

Naturfag, kropp og helse
”Gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges.”

Naturfag, kropp og helse
”Gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene.”

Samfunnsfag, samfunnskunnskap
”Analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Noreg og reflektere over haldningar til rusmiddel.”

Norsk, muntlige tekster
”Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere.”

Norsk, muntlige tekster
”Uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon.”

Norsk, skriftlige tekster
”Lese kritisk og vurdere teksters troverdighet.”