Tobakk i fire livssituasjoner

Uansett i hvilken situasjon du er i vil det være uheldige virkninger av tobakk. Fordelene med å være tobakksfri vil også kunne være forskjellig i forhold til situasjonen du er i. Under har vi fire eksempler på situasjoner der konsekvensene kan variere.

 

Ungdom

Hvordan har det seg at noen velger å røyke og snuse, mens andre holder seg helt unna? Hvilke forskjeller opplever de med kroppene sine? Det kunne vært interessant å følge to personer over flere år, der én begynner å røyke og én ikke gjør det for å finne ut hvordan røyk påvirker. 

Hvilke uheldige virkninger kan det få for en ungdom å begynne å røyke eller snuse?
Hvilke fordeler er det for en ungdom å verken røyke eller snuse?

Barn i magen

Et foster har veldig liten mulighet til å beskytte seg selv. Er det da riktig av en mor å påtvinge dette ekstremt lille mennesket røyk? For absolutt alt det en gravid kvinne spiser eller puster inn, får også barnet smake på.

Hvilke uheldige virkninger er det for et barn i magen om moren røyker eller snuser?
Hvilke fordeler er det om moren verken røyker eller snuser?

Familie

Er det større mulighet for å begynne å røyke selv dersom man kommer fra et hjem hvor noen røyker? Eller vil man lettere kunne ta avstand fra det? Hva slags vaner tar man med seg videre i livet?

Hvilke uheldige virkninger er det for en familie om foreldrene snuser eller røyker?
Hvilke fordeler er det om foreldrene aldri har røykt eller brukt snus?

Eldre

Dersom man har røykt hele livet, hvor lett er det da å slutte? Hvor mye tjære ligger på lungene og kveler pusten? Vil man kunne forlenge livet ved å slutte å røyke etter veldig lang tid? Vil det være noe poeng i å slutte?

Hvilke uheldige virkninger er det for eldre mennesker å ha røykt eller brukt snus i mange år? Hvilke fordeler er det for eldre aldri å ha røykt eller brukt snus?

Finn fakta

Finn ut hva som er typisk i de forskjellige livsfasene. Deretter skal du rangere virkningene og fordelene i forhold til hva du synes er mest eller minst viktig. Er noen bedre/verre enn andre? Er det noen forskjeller i livssituasjonene?

Finn så mange fakta du klarer – ut og let på Internett!

Illustrer

Bruk tegneverktøyet eller presentasjonsmalen til å illustrere/tegne de forskjellige virkningene, konsekvensene og fordelene du finner. Skriv for eksempel inn alle virkninger, gi dem en farge etter om det er positive/negative virkninger. Deretter kan du skalere tekstene etter viktighet og evt krydre med bilder/illustrasjoner.

 

Verktøykassa / Ressurser

Lenker (åpnes i nytt vindu)

Her er noen andre nettsteder du kan bruke for å finne informasjon:
Tobakk.no
Skoleforum.com
Forebygging.no

 

Tegneverktøy der du kan jobbe med flere ruter som i en tegneserie og i flere lag.

PowerPoint-mal som kan benyttes til diverse presentasjoner.

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Gjøre greie for uheldige virkninger av tobakk og fordeler ved å være tobakksfri.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

Naturfag, kropp og helse
”Gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges.”

Naturfag, kropp og helse
”Gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene.”

Norsk, sammensatte tekster
”Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster.”