Verstingprodukter

Finnes det ting som selges i dag du synes burde vært forbudt eller underlagt regler og lover? Tenk gjennom hva du har rundt deg i hverdagen, er det noe – når du nå tenker deg om – som du kan stille spørsmålstegn ved?

Hva hadde blitt forbudt dersom det kom på markedet eller ble oppfunnet i dag? Alkohol? Fett? Godteri? Sukker? Salt? Bensindrevne biler? Flymaskiner? Nye klær? Hvorfor synes du dette skulle vært forbudt?

Lag en rangeringsliste og sammenlign med andre i klassen/gruppa, eller hør med vennene dine! Kan dere sammen komme til enighet om 5 verstinger? Skriv dem inn i feltene til høyre, sammen med en liten begrunnelse og post dem som et innlegg!

Vis hva andre mener

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Verktøykassa / Ressurser

 

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Gjøre greie for hvordan og hvorfor tobakk skaper avhengighet.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

Samfunnsfag, samfunnskunnskap
”Analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Noreg og reflektere over haldningar til rusmiddel.”

Samfunnsfag, geografi
”Vurdere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet og konfliktar det kan skape lokalt og globalt.”

Norsk, sammensatte tekster
”Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster.”

Norsk, muntlige tekster
”Uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon.”