uFRIvillig!!

Det å være avhengig av noe handler faktisk om at din ”frie vilje” ikke lenger er så veldig fri. Noen eller noe har tatt kontroll over deg.

 

Det er tid for den årlige MUSEPEKERKÅRINGEN!! Ta i et tak og se hvor høyt du klarer å komme på topplistene!

 

Verktøykassa / Ressurser

 

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Gjøre greie for hvordan og hvorfor tobakk skaper avhengighet.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

- Samfunnsfag, samfunnskunnskap:
”Analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Noreg og reflektere over haldningar til rusmiddel.”