Er det ikke bare å slutte da?

De som har brukt tobakk en stund opplever ofte spørsmålet ”Er det ikke bare å slutte da?” som mer og mer provoserende jo flere ganger de hører det, særlig hvis de faktisk har prøvd å slutte uten å klare det. For det viser seg nemlig at når man først har begynt er det ikke alltid like lett å slutte som man skulle tro.

 

Se filmene om Morten, Eva og Per. Dette er personlige filmer om hvordan KOLS virker på kroppen.

KOLS er en langvarig lungesykdom som hovedsakelig skyldes røyking. Vi advarer mot sterke historier.

Morten

Eva

Per

 

Verktøykassa / Ressurser

Lenker (åpnes i nytt vindu)

Mer info om KOLS:

Allergiviten.no

Forskning.no

Norsk Helseinformatikk om kols

 

Forklaring - hva er KOLS?

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Gjøre greie for hvordan og hvorfor tobakk skaper avhengighet.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

Samfunnsfag, samfunnskunnskap
”Analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Noreg og reflektere over haldningar til rusmiddel.”

Naturfag, kropp og helse (Ernæring og helse)
”Gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges.”

Naturfag, kropp og helse (Ernæring og helse)
”Gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene.”