Ikke avhengig?

Da trenger du kanskje ikke bruke så mye tid på dette…? Eller har du venner som du tror er avhengige? De kan kanskje ha nytte av dette?

 

Mange som bruker tobakk sier de ikke er avhengige og at de kan slutte når de vil. I noen tilfeller er det helt sikkert sant, men det er faktisk tilfelle at man ikke merker hvor avhengig man er før man prøver å slutte med det...

Ta en liten test og se om du er avhengig av røyk. Om du ikke røyker selv og siden det er så få som røyker kan du jo se testen fra et annet synspunkt. Se om det er noe annet du kan sammenligne med, det er mye man kan være avhengig av - tv, godteri, kjæresten eller klemmer, for eksempel.

 

Verktøykassa / Ressurser

 

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Gjøre greie for hvordan og hvorfor tobakk skaper avhengighet.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

Naturfag, kropp og helse (Ernæring og helse)
”Gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges.”

Naturfag, kropp og helse (Ernæring og helse)
”Gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene.”