It´s SHOWTIME!

Ser du tilbake på alle oppgavene du har gjennomført i 9/2 (og kanskje 9/1?) har du muligens bygget opp nok innhold til å presentere for andre? Det er jo ikke noe poeng i å lage masse bra ting for så å bare legge det i en skuff, eller hva?

 

Lag et større foredrag og presenter det for yngre elever på din skole eller for en klasse som ikke driver med FRI-programmet. Eller kanskje for noen på en annen skole? Mulig du heller har lyst til å presentere for foreldre, søsken og familie? Det er lov det også.

Se i Verktøykassa for inspirasjon. Er det noe der du kan bruke?

 

Verktøykassa / Ressurser

 

Tips og triks

Tegneverktøy der du kan jobbe med flere ruter som i en tegneserie og i flere lag.

PowerPoint-mal som kan benyttes til diverse presentasjoner.

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Presentere et budskap for andre elever om hvordan internasjonal tobakksindustri kynisk utnytter mennesker og naturressurser.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

- Norsk, muntlige tekster:
”Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere.”

- Kunst og håndverk, visuell kommunikasjon:
”Dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjoner.”