Bruk din stemme

Velg én eller flere av filmene og lag en passende tekst til. Du kan velge om du vil gjøre det på norsk eller engelsk. Prøv å bruke noen av grepene du har lært i tidligere oppgaver og lag ett eller flere manus.

 

Teksten kan du enten øve inn og fremføre sammen med visningen av filmen eller så kan du bruke subtitle-generatoren og tilpasse teksten din til filmen. Hvis du mestrer et redigeringsprogram kan du også spille inn voicen/stemmen og legge den til filmen på den måten.

Emfysem

Vis film | Legg til undertitler | Last ned

Hovedpulsåre

Vis film | Legg til undertitler | Last ned

Kreft

Vis film | Legg til undertitler | Last ned

 

Verktøykassa / Ressurser

Fremgangsmåte ved reklamefilmmanus

Eksempel på spillefilmmanus.

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Argumentere og gjøre greie for hvordan internasjonal tobakksindustri kynisk utnytter mennesker og naturressurser.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

Samfunnsfag, geografi
”Forklare og drøfte variasjonar i levekår i ulike delar av verda og samanlikne og vurdere dei store skilnadene mellom fattige og rike.”

Samfunnsfag, geografi
”Vurdere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet og konfliktar det kan skape lokalt og globalt.”

Engelsk, kommunikasjon
”Bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte.”

Kunst og håndverk, visuell kommunikasjon
”Dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjoner.”