Tobakksangrepet på u-land

Internasjonal tobakksindustri satser i økende grad på land i den tredje verden, mange av disse landene har ikke ennå laget tobakkslover som vi har. Det kan virke som om industrien har lært av sine tidligere ”feil” og har funnet nye, enda mer utspekulerte måter å utnytte fattige, barn og ungdom på.

 

Dokumentarskaper Sven Irving har laget filmen ”Tobakkens Barn” som tar for seg tobakksindustriens nye grep og dagens situasjon i verden.

Se trailer til filmen

 

Legg merke til hvordan industrien markedsfører sine produkter i dag og ta notater underveis.

Se også i verktøykassa, eller finn flere eksempler på nettet? Du kan jo prøve å søke opp hele filmen til Irving. Prøv å lage en presentasjon av funnene dine. Ha med minst tre eksempler på tobakksindustriens markedsføring – tittelen kan være: ”Tobakksangrepet på u-land”.

I Verktøykassa har vi gjort i stand en del maler og andre praktiske ting som du kan bruke i din FRI-hverdag, for eksempel til presentasjoner. Ta en titt.

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Argumentere og gjøre greie for hvordan internasjonal tobakksindustri kynisk utnytter mennesker og naturressurser.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

Samfunnsfag, geografi
”Forklare og drøfte variasjonar i levekår i ulike delar av verda og samanlikne og vurdere dei store skilnadene mellom fattige og rike.”

Samfunnsfag, geografi
”Vurdere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet og konfliktar det kan skape lokalt og globalt.”

Kunst og håndverk, visuell kommunikasjon
”Vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill.”

Engelsk, kommunikasjon
”Bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte.”