Tobakksindustrien gjennom historien

Tobakksindustrien har alltid vært veldig bevisst på hvordan den skal markedsføre sigaretter for å friste deg og meg – til og med etter at de fikk kunnskap om at produktene var helseskadelig! Her kan du se noen eksempler.

 

Ta for deg en av filmene og oversett den til norsk. Legg norsk tekst til filmen gjennom subtitle-generatoren. Legg merke til hvilke grep reklamene bruker, du skal nemlig bruke samme grep litt senere...

 

Verktøykassa / Ressurser

 

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Argumentere og gjøre greie for hvordan internasjonal tobakksindustri kynisk utnytter mennesker og naturressurser.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

- Samfunnsfag, geografi:
”Forklare og drøfte variasjonar i levekår i ulike delar av verda og samanlikne og vurdere dei store skilnadene mellom fattige og rike.”

- Samfunnsfag, geografi:
”Vurdere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet og konfliktar det kan skape lokalt og globalt.”

- Kunst og håndverk, visuell kommunikasjon:
”Vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill.”

- Engelsk, kommunikasjon:
”Bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte.”