Den internasjonale tobakksindustrien

En lett og ledig quiz som viser hvordan den internasjonale tobakksindustrien opererer. Det vil også dukke opp noen påstander om tobakk som du skal ta stilling til.

 

Klikk på ikonet og få et innblikk gjennom quizen.

 

Verktøykassa / Ressurser

 

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Argumentere og gjøre greie for hvordan internasjonal tobakksindustri kynisk utnytter mennesker og naturressurser.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

Samfunnsfag, geografi
”Forklare og drøfte variasjonar i levekår i ulike delar av verda og samanlikne og vurdere dei store skilnadene mellom fattige og rike.”

Samfunnsfag, geografi
”Vurdere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet og konfliktar det kan skape lokalt og globalt.”