Baron von Tobakk

Hvordan tror du tobakksindustrien tenker når de skal fronte produktene sine?

 

Tenker de noensinne over hva de egentlig driver med? Er de klar over at de bidrar til å skade mennesker med sin egen jakt etter stadig mer penger?

Sjekk ut lenker nedenfor.

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Argumentere og gjøre greie for hvordan internasjonal tobakksindustri kynisk utnytter mennesker og naturressurser.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

Samfunnsfag, geografi
”Vurdere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet og konfliktar det kan skape lokalt og globalt.”

RLE, filosofi og etikk
”Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati.”