De moderne slavedriverne

Tobakksindustrien bruker og har brukt mange virkemidler for å påvirke oss, i dag og opp gjennom historien.

 

I denne leksjonen skal vi sammen prøve å få metodene deres frem i lyset, og samtidig vise konsekvenser av tobakksbruk og av tobakksindustriens metoder.

Under kan du se en liten teaser.

   

 

Verktøykassa / Ressurser

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Argumentere og gjøre greie for hvordan internasjonal tobakksindustri kynisk utnytter mennesker og naturressurser.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

Samfunnsfag, geografi
”Forklare og drøfte variasjonar i levekår i ulike delar av verda og samanlikne og vurdere dei store skilnadene mellom fattige og rike.” Samfunnsfag, geografi
”Vurdere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet og konfliktar det kan skape lokalt og globalt.”

Norsk, sammensatte tekster
”Vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder.”