Fiks ferdig?

Hva er viktig når man skal presentere? Hva er viktig å tenke over når man skal få frem en god og engasjerende historie? Er alt på plass? Det er alltid bra å tenke ut en introduksjon til presentasjonen din, hva skal du vise frem? Er det viktige ting publikum burde få med seg?

Ta en stille stund og tenk igjennom – hvordan ville du for eksempel gjort presentasjonen din i form av en plakat?

 

Bruk for eksempel tegneverktøyet og lag en plakat til presentasjonen! Ta en titt på nettet og se om du kan la deg inspirere av for eksempel en filmplakat eller et DVD-cover.

 

Verktøykassa / Ressurser

 

Fremgangsmåte

Tegneverktøy der du kan jobbe med flere ruter som i en tegneserie og i flere lag.

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Drøfte ulike former for press unge utsettes for.
- Diskutere tiltak for å redusere press.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

RLE, filosofi og etikk
”Reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur.”

Norsk, muntlige tekster
”Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere.”