Hverdagspress

Dette er en del av en større oppgave der du til slutt skal sitte igjen med en presentasjon av en pressituasjon, enten i form av foto, film eller rollespill.

Oppgaven er delt i tre og fortsetter i de neste oppgavene (”En liten del av et større bilde?” og ”Fiks ferdig?”)

Første del lyder: Gå ut og finn pressituasjoner fra hverdagen din!

 

For å finne en riktig god situasjon kan det være lurt å tenke gjennom hva du skal se etter. Tegn gjerne frem noen situasjoner du har opplevd tidligere eller annet fra fantasien din, og gå så ut på jakt! P.S. Finner du ingen situasjoner når du er der ute kan du jo alltids samle noen venner og arrangere bildet..

Hvis du vil kan du bruke tegneverktøyet til å illustrere situasjonene, eller du kan gjøre det på den gode, gamle måten – med papir og blyant. Sjekk også ut Verktøykassa, der finner du mange bra elementer som kan hjelpe deg med å løse oppgaven.

Denne oppgaven er lagt opp slik at den kan gjøres så stor eller liten man bare vil. Hvor mye tid har du til rådighet? Det kan være viktig å lage en plan før du starter. Hva med å lage en fremdriftsplan eller lignende?

 

Verktøykassa / Ressurser

 

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Drøfte ulike former for press unge utsettes for.

- Diskutere tiltak for å redusere press.

 

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

RLE, filosofi og etikk
”Reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur.”

Norsk, muntlige tekster
”Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere.”

Norsk, sammensatte tekster
”Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster.”