På miljøjakt!

Gjennom prosjektet ”Miljøjakt jr.” har skoleelever over hele landet gitt innspill direkte til de som sitter med makta. Sjekk ut lenken "Miljøjakt.no".


Her er en liten oppsummering av prosjektet:
Miljøjakt junior – Et prosjekt der barn og unge gir innspill til en nasjonal plan for barn og unges helse og miljø.

I 2004 samlet medlemslandene i Verdens Helseorganisasjon (WHO-Europa) seg om en felles erklæring og handlingsplan for barns helse og miljø i Europa. Gjennom denne erklæringen forpliktet Norge seg til å sette et sterkere søkelys på barns helse- og miljøspørsmål.

I 2005 utarbeidet derfor Regjeringen en nasjonal plan med dette som viktigste sak. Planen skulle vare fra 2006 til 2016 og hjelpe til med å gjennomføre den politikken som er vedtatt i Norge i henhold til unges utfordringer innen helse og miljø.

Helsedirektoratet ble satt på saken, og det ble bestemt å invitere barn og unge fra ulike steder i landet til å si hva de tenker – og hva som er viktig for dem det neste tiåret. Dermed ble prosjektet Miljøjakt jr. og Forandringsfabrikken skapt. Fra januar til april 2006 reiste Forandringsfabrikken til 10 steder rundt om i landet og traff barn og unge mellom 6-18 år. Turen gikk fra Finnmark i nord til Agder i sør, og alle barn og unge de møtte fikk si noe om livet sitt og hva de ønsket seg av fremtiden.

For å lese mer kan du klikke deg videre via lenken nedenfor.


Verktøykassa / Ressurser

Lenke (åpnes i nytt vindu)
Miljøjakt.no


Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Drøfte ulike former for press unge utsettes for.

- Diskutere tiltak for å redusere press.


Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

RLE, filosofi og etikk
”Reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur.”

RLE, filosofi og etikk
”Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati.”

Samfunnsfag, geografi
”Vurdere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet og konfliktar det kan skape lokalt og globalt.”