Oppsummeringsquiz for trinn 8

Du har trolig vært igjennom FRI-programmet for 8. trinn. Her har du en oppsummeringsquiz for trinnet. Hvor mye husker du fra i fjor?

 

Klikk på alternativet eller alternativene du mener er mest riktig. Pass på, det kan være flere riktige svar! Riktige svar markeres med fargen rosa.
Lykke til!

1. Når ble Tobakksskadeloven (også omtalt som Røykeloven) endret slik at det ble forbudt å røyke på alle typer serveringssteder.

Forklaring:
Tobakksskadeloven (også omtalt som Røykeloven) ble endret slik at det ble forbudt å røyke på alle typer serveringssteder i 2005.

2. Hva er grunnverdiene i FRI-programmet?

Forklaring:
Ideen bak FRI er å utdype og konkretisere hva det kan innebære å være et fritt og selvstendig menneske.

3. Hva vil det si å være FRI?

Forklaring:
Det å være FRI kan bety masse forskjellig, men FN har blitt enige om noen rettigheter og plikter som skal gjelde for alle mennesker i alle land.

4. Det er mange grunner til at stadig færre ungdom røyker. Hvilken påstand er feil?

Forklaring:
Det er 18 års grense for kjøp av tobakk i Norge, ikke 21 års grense.

5. Hva er KOLS?

Forklaring:
KOLS er en lungesykdom. I Norge lever over 200 000 med KOLS, men mange av dem er ikke klar over at de har sykdommen. Kols kjennetegnes ved at lungefunksjonen svekkes fra år til år.

6. Hvor mange kjemiske stoffer inneholder tobakksprodukter?

Forklaring:
Tobakksprodukter inneholder flere tusen kjemiske stoffer, mange av dem er kreftfremkallende.

7. Hvilken påstand under er feil?

Forklaring:
Tobakk inneholder det svært avhengighetsskapende stoffet nikotin. Det gjør det vanskelig å slutte med tobakk når en først har begynt.

Takk!

Verktøykassa / Ressurser

 

 

Poenget med oppgaven

Poenget er at du skal se litt på noe av det du har lært gjennom et år med bruk av FRI-programmet. Om du ikke har brukt programmet, så kan testen være en fin gjennomgang av de aller viktigste sakene fra 8. trinn og en forberedelse på 9. trinn.