FRI-kontrakten

FRI-kontrakten er en avtale du kan inngå med dine foresatte om at du ikke skal bruke tobakk i ett år.

Du velger selv om du vil skrive kontrakt, den er ment å styrke dine muligheter til å være røyk- og snusfri i en tid hvor du stadig kommer ut for fristelser.


Ved slutten av hvert skoleår trekkes en vinner av en fin premie blant de elevene i en klasse/gruppe som har signert en tobakksfrikontrakt, og ikke sprukket.

Kontrakten kan du underskrive hvert år i ungdomsskolen. Dersom du bryter kontrakten i år, så kan du gi beskjed til læreren om å fjerne deg fra listen. Du får ny sjanse til å signere kontrakt neste år.

Kontrakten som du kan laste ned her vil du også få utdelt av læreren din. Den skrives under av deg og dine foresatte før du leverer den til kontaktlæreren din.

Verktøykassa / RessurserHer er kontrakten du kan velge å underskrive.

Her er kontrakten du kan velge å underskrive.

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål

- å styrke dine muligheter til å være røyk- og snusfri i en tid hvor du stadig kommer ut for fristelser
- å gjøre deg bevisst på at du selv tar valget og at du og dine foresatte kan diskutere hvilke muligheter og begrensninger dette valget gir. Det at dine foresatte er med og signerer øker dine sjanser for å lykkes.