ikon interaktiv oppgave = Interaktiv oppgaveikon gruppearbeid = Passer også som gruppearbeidikon film = Film
ikon interaktiv oppgave = Interaktiv oppgaveikon gruppearbeid = Passer også som gruppearbeidikon film = Film

Hva skal du kunne etter 9. trinn?

Under ser du kjernepunktene for dette FRI-året.

  • bli bevisst på ulike pressituasjoner og diskutere tiltak for å redusere press
  • forstå internasjonal tobakksindustris motiver for markedsføring
  • forstå at det er vanskeligere å slutte med tobakk enn mange tror
  • forstå at tobakksbruk har mange konsekvenser
  • se enda flere fordeler ved å være tobakksfri