Skolens røyk- og snusfrie dag

Verdens tobakksfrie dag markeres i store deler av verden 31. mai hvert år. Temaet bestemmes av Verdens helseorganisasjon (WHO). Det holdes både lokale og nasjonale arrangementer i Norge.

 

Inviter Skolehelsetjenesten eller andre i kommunens helsetjeneste til å være med å lage skolens røyk- og snusfrie dag. Diskuter eventuelle temaer og arrangementet i grupper. Arrangementet kan bestå av foredrag, presentasjoner, rollespill eller annet. Finn ut hva du eller gruppen din vil bidra med.

I Verktøykassa under finner du lenke til mer om verdens tobakksfrie dag.

 

Verktøykassa / Ressurser

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Forstå at tobakk har en rekke umiddelbare uønskede konsekvenser, og at tobakksfrihet kan ha umiddelbare belønninger.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

- Naturfag, kropp og helse:
”Gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges.”
- Naturfag, kropp og helse:
”Gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene.”
+
- Norsk, muntlige tekster:
”Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere.”