Meg selv her og nå

Her skal du gi en beskrivelse av deg selv, om hvordan du har det akkurat her og nå. Det er ingen andre som skal lese svarene. Du kan derfor være helt ærlig.

 

Her kan du skrive rett inn i tekstverktøyet under. Etterpå kan du lagre teksten som et dokument på hjemmeområdet ditt. Eventuelt kan du kan laste ned word-dokumentet for å fylle ut på din maskin. Du kan også skrive ut dokumentet og notere for hånd.

Når du har fylt ut skjemaet, bretter, teiper eller stifter du arket sammen og skriver navn, klasse, lærer og dato på utsiden. Læreren vil samle inn alle skjemaene og legge dem i en konvolutt som limes igjen og oppbevares på et trygt sted til 10. trinn. Du kan også velge selv om du vil lagre dokumentet på ditt eget hjemmeområde.

Konvolutten skal oppbevares til 10. trinn og du får delt ut denne når du starter på oppgaven i 10. trinn: Meg selv før og nå.


 

Verktøykassa / Ressurser

 

 

Et dokument som skal fylles ut av deg.

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Uttrykke hva som ligger i begrepet FRI, og hva det innebærer for deg og for fellesskapet.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

- RLE, filosofi og etikk:
”Reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt.”