Hva mener du?

Det er altså stadig færre som begynner å røyke. Her kan du krysse av hvilke grunner du mener er de viktigste til at ungdom holder seg unna tobakk. Etterpå kan du sjekke resultatene og se hva andre mener.

Klikk på de fem årsakene du mener er de viktigste grunnene for at stadig færre begynner å røyke

Årsaker:

 • Fordi det ser teit ut
 • Ungdom vet mer om helsekonsekvensene av røyking nå enn før
 • Ungdom nå er smartere enn ungdom før i tiden
 • Norge har 18-årsgrense
 • Det er ikke lov å røyke inne på kaféer og restauranter
 • Det er færre voksne som røyker
 • Passiv røyking er farlig
 • Det er ikke like akseptert
 • Fordi flere trener og er opptatt av god kondis
 • Fordi folk ikke har lyst på stygg hud
 • Det lukter vondt
 • Det smaker ikke godt
 • De foresatte er flinkere til å følge opp
 • Røyking er rett og slett helt ute
 • Det er mer fokus på det å holde seg sunn nå enn det var før
 • Fordi det er dyrt

Top 5:


Verktøykassa / Ressurser

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Argumentere for at røykfrihet er i ferd med å bli en selvfølge i vårt samfunn.
- Drøfte årsaker til at færre unge røyker i dag.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

Samfunnsfag, samfunnskunnskap
”Analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Noreg og reflektere over haldningar til rusmiddel.”

- Samfunnsfag
”Forklare kvifor kultur ikkje er medfødd, og gjere greie for og analysere kulturelle variasjonar.”

Naturfag, forskerspiren
”Planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte.”

Matematikk, statistikk, sannsyn og kombinatorikk
”Gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk.”