100 ansikter

Hvor mange er det som røyker daglig i 8. trinn (gjennomsnitt i landet)?

 

Verktøykassa / Ressurser

 

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Argumentere for at røykfrihet er i ferd med å bli en selvfølge i vårt samfunn.

- Drøfte årsaker til at færre unge røyker i dag.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

- Samfunnsfag, samfunnskunnskap:
”Analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Noreg og reflektere over haldningar til rusmiddel.”