Vi er FRI-elever!

Her er noen lenker og en film for deg som har lyst til å vite mer om FNs Barnekonvensjon. Visste du forresten at alt arbeidet Redd Barna gjør tar utgangspunkt i Barnekonvensjonen?

 

Klikk for å se filmen ”Barnekonvensjonen” fra Løkenåsen skole.

 

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Uttrykke hva som ligger i begrepet FRI, og hva det innebærer for deg og for fellesskapet.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

Samfunnsfag, samfunnskunnskap
”Gjere greie for grunnleggjande menneskerettar og drøfte verdien av at dei blir respekterte.”