Lag et manifest!

Manifest er et dokument som beskriver noe du mener om en sak eller tema. Vi har laget en presentasjonsmal i powerpoint for at du skal kunne skrive manifestet i den og lagre på din maskin. Den finner du i Verktøykassa.

 

Denne oppgaven kan løses på forskjellige måter, enten i en vennegjeng eller en klasse/gruppe. Poenget med oppgaven er å bli bevisst hva som er viktig og riktig i en større gruppe. Det er vel ikke 100 % sikkert at ting som er viktige for deg er like viktige for andre?

Har dere problemer med å bli enige kan dere la dere styres av demokratiske prinsipper, det vil si at flertallet bestemmer.

Manifestet kan henges opp hjemme eller i klasserommet.

Verktøykassa / Ressurser

Ordforklaringer

PowerPoint-mal som kan benyttes til diverse presentasjoner. Du burde lagre presentasjonsmalen på din maskin før du begynner å skrive i den.

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Uttrykke hva som ligger i begrepet FRI, og hva det innebærer for deg og for fellesskapet.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

RLE, filosofi og etikk
”Reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt.”

Samfunnsfag, samfunnskunnskap
”Gjere greie for grunnleggjande menneskerettar og drøfte verdien av at dei blir respekterte.”