Ditt FRIhetsunivers

Hva er viktige leveregler for deg i ditt liv? Hva bryr du deg om? Hva synes du er viktig? Hvordan vil du leve livet ditt?

 

Her kan du lage din egen konvensjon (traktat, overenskomst), erklæring eller dokument om hva som er viktig for deg. Bruk tegneverktøyet som utgangspunkt.
Etterpå kan du skrive ut eller lagre filen lokalt på din maskin.

 

Verktøykassa / Ressurser

Tegneverktøy der du kan jobbe med flere ruter som i en tegneserie og i flere lag.

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Uttrykke hva som ligger i begrepet FRI, og hva det innebærer for deg og for fellesskapet.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

- RLE, filosofi og etikk:
”Reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt.”

- Norsk, sammensatte tekster:
”Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster.”