Lag en pressemelding

Er det noe du vil at avisene skal skrive om? Er det noe bra klassen/gruppa eller skolen din har gjort? Lag en pressemelding da vel!

 

Klikker du på lenken ”Presse” kan du se noen pressemeldinger fra FRI. La deg inspirere av hva som kan stå i en pressemelding. Pressemeldingen kan du/dere sende til lokale aviser.

Oppgaven kan gjøres individuelt eller i grupper.

 

Verktøykassa / Ressurser

Lenke (åpnes i nytt vindu)

Presse

 

 

 

Fremgangsmåte

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Finne arenaer for å ytre seg, bli hørt og få tilbakemelding. Kunne mestre skriftlig fremstilling.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

Samfunnskunnskap
”Finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skilje mellom meiningar og fakta, formulere argument og drøfte spørsmåla.”

Norsk, sammensatte tekster
”Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster.”

Norsk, skriftlige tekster
”Lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri.”

Norsk, muntlige tekster
”Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere.”