Med reklame mot tobakk!

Gå sammen i en gruppe og lag en reklamefilm mot røyk eller snus. Stikkord for hva reklamefilmen kan handle om: Bruk av tobakk er farlig. Bruk av tobakk er dumt. Bruk av tobakk er dyrt. Eller finn på noe lignende selv.


Utvikling av en ferdig reklamefilm består av 5 faser:

1. Strategi: Definer mål og budskap for reklamefilmen? Skriv ned hva dere vil fortelle.

2. Ide og manus: Hvordan vil dere kommunisere budskapet deres – hvordan fortelle historien? Slipp fantasien løs og vær kreative, husk at historien deres skal stemme overens med budskapet deres. Skriv ned et manus med forklaring av handlingen og med dialoger. Dere kan også lage et enkelt storyboard (tegne opp handlingen og skrive inn dialogene). I Verktøykassa under finner du eksempel på storyboard.

3. Planlegging: Ansvarsfordeling og tidsplan. Anskaffelse av rekvisita, filmutstyr og skuespillere. Sted for filming.

4. Produksjon: Filme.

5. Etterarbeid: Redigere filmen. Gjøre filmen klar for visning.

Husk at en reklamefilm ikke trenger å være så lang. Vanligvis er en reklamefilm på mellom 10 og 40 sekunder. Om dere ikke får tid til å filme så kan dere jo utarbeide ferdig manus og eventuelt storyboard.
Når dere er ferdige kan dere vise filmene eller storyboardet i klassen eller for hverandre.

Du kan også bruke tegneverktøyet for å lage et enkelt storyboard.

Lykke til!

Verktøykassa / Ressurser

 

Tegneverktøy der du kan jobbe med flere ruter som i en tegneserie og i flere lag.

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Forstå at tobakk har en rekke umiddelbare uønskede konsekvenser, og at tobakksfrihet kan ha umiddelbare belønninger.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

- Naturfag, kropp og helse:
”Gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges.”

- Naturfag, kropp og helse:
”Gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene.”

- Norsk, muntlige tekster:
”Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere.”

- Norsk, sammensatte tekster:
”Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster.”