Intervju eller artikkel

Lag et intervju med skolens helsesøster. Intervjuet skal handle om helsemessige farer ved bruk av røyk og snus.

 

Tenk ut relevante spørsmål, skriv dem ned og kontakt helsesøster. Sett opp intervjuet i f.eks. powerpoint og benytt Verktøykassa. Presenter intervjuet for klassen/gruppa.

Dersom helsesøster ikke er tilgjengelig kan det lages en artikkel om helsemessige farer ved bruk av røyk og snus. Artikkelens form kan være en faktapresentasjon. Faktabokser med relevant informasjon kan også inkluderes i artikkelen. Finn relevant informasjon og bilder på Internett.

Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper.

 

Verktøykassa / Ressurser

 

 

PowerPoint-mal som kan benyttes til diverse presentasjoner. Du burde lagre presentasjonsmalen på din maskin før du begynner å skrive i den.

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Forstå at tobakk har en rekke umiddelbare uønskede konsekvenser, og at tobakksfrihet kan ha umiddelbare belønninger.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

- Naturfag, kropp og helse:
”Gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges.”

- Naturfag, kropp og helse:
”Gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene.”

- Norsk, muntlige tekster:
”Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere.”

- Norsk, skriftlige tekster:
”Lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg.”