Røyke- og Snusekonverteringskalkulator

Her kan du konvertere, altså omregne, antall røyk/snus til andre ting. Bruk antallet de bruker daglig for å se litt langsiktige konsekvenser.

 

Skriv inn antall røyk/snus om dagen og se hva dette tilsvarer i penger og tid du kunne brukt på andre ting.

Etterpå kan du se i Verktøykassa hvordan de ulike er vurdert, eks. 1 kyss = 4,2 sekunder.

 

Verktøykassa / Ressurser

 Oppgaver om snus

Viser hva som ligger til grunn for utregninger i kalkulatoren.

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Forstå at tobakk har en rekke umiddelbare uønskede konsekvenser, og at tobakksfrihet kan ha umiddelbare belønninger.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

- Naturfag, kropp og helse:
”Gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges.”

- Naturfag, kropp og helse:
”Gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene.”