Konsekvenskroppen

Røyking og snusing har altså mange uønskede konsekvenser. Noen kan du merke nesten med en gang, andre kommer etter lengre tids bruk.

De mest vanlige langvarige sykdommene er hjerte- og karsykdommer og kreft. Disse sykdommene er ofte ikke mulig å gjøre noe med. Her har vi valgt å gi en oversikt over de mest vanlige konsekvensene du kan oppdage ganske fort om du røyker eller bruker snus.

 

 

Verktøykassa / Ressurser

 

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Forstå at tobakk har en rekke umiddelbare uønskede konsekvenser, og at tobakksfrihet kan ha umiddelbare belønninger.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

- Naturfag, kropp og helse:
”Gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges.”

- Naturfag, kropp og helse:
”Gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene.”