Hva ønsker du å oppnå?

Vi gjør alle forskjellige ting for å bli likt, godtatt og for å passe inn. Noe av det vi gjør er bra, andre ting kan være mindre bra. Uansett hva vi gjør så får det konsekvenser, og ofte tenker vi ikke over dette før det eventuelt er for sent.


I Verktøykassa under lenker vi til en svensk nettside der du kan sortere tankene dine gjennom et tankekart. For å bruke tjenesten må du opprettet en brukerkonto, og til det trenger du en e-post. Når du har registrert deg vil du motta en e-post fra dem, klikk da på lenken i e-posten. Dette må du gjøre fordi de trenger å vite at e-posten din er ekte. Ved å klikke på lenken i e-posten videreføres du direkte tilbake til mindomo.se, og da er det bare til å sette i gang! Klikk på ”Starta Mindomo”.

Hvis du ikke har lyst til å registrere deg på nettsiden eller har problemer med å skjønne hvordan programmet fungerer, kan du jo alltids gjøre det på gamlemåten – nemlig med blyant og papir!

Hvordan fungerer et tankekart på gamlemåten?

Finn frem et ark og lag en sirkel i midt på arket, der skriver du ønsket eller målet ditt (å bli populær, bli godt likt blant venner, etc). Deretter skal du skrive inn handlinger du må gjøre for å oppnå ønsket eller målet.

Når du har skrevet ned alle handlingene dine, så går du et skritt videre. Nå skal du skrive ned ulike konsekvenser for hver av handlingene dine, altså hva handlingene igjen fører til. Tegn en strek ut fra sirkelen i sentrum og lag deretter en ny sirkel der du skriver handlingen eller konsekvensen. Og sånn fortsetter det, fullfør helt til tankerekken din er ferdig.

Husk at et tankekart er akkurat hva navnet forteller, nemlig et kart hvor du skriver ned tankene dine. Så bruk litt tid på å tenke, deretter kan du starte med å sortere tankene dine ved hjelp av tankekartet. Å bruke et tankekart kan ofte bidra til at det blir lettere å ta riktige valg og finne ut hva som lønner seg å gjøre.

Her er et lite eksempel på en tankerekke:

Ønske

Bli populær og godt likt blant venner.

Handling

Baksnakke en person.

Konsekvenser

  1. Vennene mine synes jeg er morsom og ler.
  2. Vennene mine synes personene jeg baksnakker er teite.
  3. Personen som jeg baksnakker får vite om baksnakkingen og blir sint på meg.
  4. Jeg blir uvenn med personen jeg baksnakker.
  5. Baksnakking er ikke lurt.

Verktøykassa / Ressurser

Lenke (åpnes i nytt vindu)

Mindomo.com

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Gjøre greie for skillet mellom ønske og handling.

- Drøfte handlingsalternativer og konsekvenser av egne handlinger for å oppnå det en ønsker seg.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

- Norsk, sammensatte tekster:
”Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster.”

- Norsk, muntlige tekster:
”Uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon.”

- RLE, filosofi og etikk:
”Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati.”