Hva gjør Sol?

Her ser du begynnelsen på historien om Sol. Klikk på tegneserien nedenfor. Hva sier Sol? Hva sier jentene? Hva skjer videre? Benytt tekstredigerer i slutten av tegneserien.

 

Det kan være smart og gjøre seg opp en mening om Sols personlighet; Hvem er hun? Hvordan oppfører hun seg? Er hun spontan og skravlete, eller stille og forsiktig? Da kan det være enklere å avslutte historien. Hvordan ville Sol gått fram?

Verktøykassa / Ressurser

 

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Gjøre greie for skillet mellom ønske og handling.

- Drøfte handlingsalternativer og konsekvenser av egne handlinger for å oppnå det en ønsker seg.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

- Norsk, muntlige tekster:
”Uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon.”

- RLE, filosofi og etikk:
”Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati.”